Hong Truyen Phat Phap

Liên Hoa Sắc - Xuất Gia - Truyện cổ Phật Gia
Published: 4 years ago
Truyện cổ Phật Gia : Liên Hoa Sắc http://goo.gl/zMXJ1m Một trong những câu chuyện nổi tiếng của nhà Phật về Liên Hoa Sắc, đệ tử thần thông quảng đại...
Lời dạy của Phật, nổi khổ của người tu hành - chuyện cổ Phật Gia
Published: 4 years ago
Lời dạy của Phật, chuyện cổ Phật Gia http://goo.gl/bYcsRb Nỗi khổ của người tu hành, một câu chuyện rất hay để khuyên người đời, đặc biệt là những...
Hong Truyen Phat Phap Channel
Hong Truyen Phat Phap
Published: 4 years ago
Phật dạy "Đệ tử của Phật không được chấp vào sắc dục" Tâm Sắc Dục
Published: 4 years ago
Phật dạy về Tâm sắc dục http://goo.gl/2bkRXV Câu chuyện về 500 vị ni cô đầu tiên của đức Phật Thích Ca. Tâm sắc dục là tâm của người thường, nếu...
Thành Cổ - Thần Tiên Chuyện
Published: 3 years ago
Câu chuyện về Thành Cổ Hồi Sinh : http://chanhkien.org/2014/12/thanh-co-hoi-sinh.html Một câu chuyện Thần Tiên rất hay cho biết về những điều kỳ diệu đã ...
Chuyện cổ Phật gia : Tu hành không tinh tấn vào âm phủ mới hối hận
Published: 4 years ago
Chuyện cố Phật gia :http://goo.gl/B7tCMS Tu Phật là chuyện nghiêm túc phi thường, phải luôn tinh tấn trong mọi thời khắc mới mong đắc chính quả... Xem thêm.
Bí Ẩn Luân Hồi Có Thật Của Tịnh Nguyệt Liêm !
Published: 4 years ago
Bí ẩn luân hồi từ nhiều kiếp http://goo.gl/oJrXn4 Nếu bạn có tâm tu hành thì chuyện luân hồi quả là điều bạn nên sớm minh bạch, câu chuyện bí ẩn...
Lời Phật dạy : Đừng đánh giá người khác bởi vẻ bề ngoài
Published: 4 years ago
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với lời Phật dạy http://goo.gl/3zOngA Đừng đánh giá người khác bởi vẻ bề ngoài. Nếu bạn có duyên bạn nên đọc Chuyển Pháp...
Luân hồi chuyển kiếp : Thuật Phân Thân
Published: 4 years ago
Luân hồi chuyển kiếp hàng ngàn năm http://goo.gl/NwRHd0 Thuật Phân Thân kể rằng câu chuyện có thật xuống âm phủ gặp Diêm Vương phán xét tội tình ...
Câu Chuyện Tu Luyện Phật Pháp Diệu Kỳ !
Published: 4 years ago
Tu Luyện Phật Pháp Diệu Kỳ của Ni cô http://tinyurl.com/cau-chuyen-tu-phat-ky-dieu Một câu chuyện tu Phật thật cảm động và kỳ diệu nhất trên con đường...
Chuyện cổ Phật Gia - TÂM TỪ BI
Published: 4 years ago
Tâm từ bi, chuyện cổ Phật Gia http://goo.gl/xCph72 Đây là 1 trong những câu chuyện về Tâm từ bi rất đáng để chúng ta tham khảo. Từ bi vốn là điều quan...
Chuyện Luân Hồi Mấy Đời Làm Tăng Khó Thoát Tình Duyên
Published: 4 years ago
Chuyện Luân Hồi http://www.goo.gl/tAedsl Một câu chuyện luân hồi nhiều kiếp làm tăng của vi sư trên con đường tu luyện. Luân hồi chuyển kiếp là chuyện...
Load more videos...